Jak połączyć pompę ciepła firmy Kospel z kotłem EKCO?

Pompy ciepła to obecnie jedne z najbardziej energooszczędnych urządzeń do podgrzewania wody. W artykule opiszemy w jaki sposób połączyć pracę pompy ciepła do podgrzewania wody firmy Kospel z kotłem elektrycznym EKCO w taki sposób, żeby w pierwszej kolejności załączana była sprężarka w pompie, a kocioł był dołączany w sytuacjach, kiedy nie ma warunków do pracy pompy ciepła. Takie rozwiązanie pozwoli na tanie i energooszczędne podgrzewanie wody w domu.

Połączenie pompy ciepła HPSW-2/250 z kotłem EKCO

Schemat podłączenia pompy ciepła


Pompa ciepła HPSW umożliwia opisaną wyżej współpracę z innym źródłem ciepła, np. kotłem EKCO firmy Kospel.  W tym celu należy połączyć wejścia: ZC w pompie ciepła z Tzas w kotle. Żeby urządzenia mogły ze sobą współpracować należy je odpowiednio skonfigurować. Wyjście ZC jest wyjściem typu przekaźnikowego do sterowania zewnętrznym źródłem ciepła. Jest ono aktywne tylko, jeśli w konfiguracji zostanie włączona opcja „Dodatkowe źródło ciepła”.

Podłączenie należy wykonać przewodem dwużyłowym np. 2×0,75mm2 :

•    przewód po stronie pompy ciepła należy podłączyć do złącza ZC: zaciski NO i COM

•    przewód po stronie EKCO.M3/L3 podłączamy do wejścia Tzas (Tcyl).

Konfiguracja pompy ciepła HPSW-2/250

•    Kocioł: serwis/konfiguracja -> konfiguracja -> kod 987 -> zasobnik -> regulacja ZEWN

•    Pompa ciepła: konfiguracja/serwis -> konfiguracja -> kod 987 ->dodatkowe źródło ciepła TAK.

Pompa ciepła pozwoli na załączenie kotła grzewczego, kiedy za pomocą dolnego pokrętła na sterowniku HPSW ustawiony zostanie odpowiedni tryb pracy, np.: sprężarka + zewnętrzne źródło ciepła lub tryb sprężarka + zewnętrzne źródło + grzałka. W tym przypadku pompa HPSW będzie utrzymywała temperaturę wody wg harmonogramu pracy ustawionego na sterowniku pompy ciepła, a jeśli temp. powietrza dolotowego nie pozwoli na to (np. temperatury ujemne) to zostanie załączone grzanie przez kocioł. Grzałka elektryczna zostanie dołączona w ostatniej kolejności. Pompa ciepła, co jakiś czas będzie sprawdzała warunki do uruchomienia sprężarki. W przypadku gdy kocioł EKCO poza podgrzewaniem wody w zbiorniku ogrzewa również dom, to należy zastosować zawór dzielący trójdrogowy ZAWÓR.KOT.VC6013.

Zobacz także:

Tanie podgrzewanie wody, czyli pompa ciepła HPSW

Pompa ciepła HPI-4 we współpracy z kotłem EKCO

schemat podłączenia pompy ciepła Kospel HPI.4 EKCO


Opisane wyżej połączenie pompy ciepła HPI-4 z kotłem EKCO jest możliwe przy wykorzystaniu dodatkowego termostatu zwierno-rozwiernego, np. ‘HPI.REGULATOR’, który jest dostępny w ofercie firmy Kospel. ‘HPI.REGULATOR’ posiada czujnik temperatury, który będzie mierzył temperaturę wody w zbiorniku. Styki NO termostatu łączymy szeregowo z wejściem ‚SG’ w pompie HPI-4 oraz wejściem ‚Tzas’ w kotle. Należy pamiętać o przełączeniu typu wejścia Tzas w sterowniku kotła na współpracę z termostatem – patrz instrukcja obsługi kotła (Konfiguracja > Zasobnik > Regulacja > ZEWN). Jeżeli zastosujemy HPI.REGULATOR firmy Kospel będziemy mieli możliwość programowania zarówno temperatury wody jak i czasu pracy kotła na zasobnik. Temperaturę wody w zasobniku utrzymywaną przez HPI-4 ustawiamy zgodnie z instrukcją obsługi pompy ciepła.

Opisane powyżej konfiguracje pozwalają na grzanie wody w zbiorniku pompą ciepła, gdy panują odpowiednie warunki dla pracy pompy, a gdy ich nie ma, to woda w zasobniku c.w.u. będzie podgrzewana przez kocioł EKCO.

Zobacz także:

Pompy ciepła firmy Kospel